Współpraca

Współpracujemy z klientami wyłącznie po podpisaniu Umowy Pośrednictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami.

Zwyczajowe wynagrodzenie za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wynosi 2,5% ceny transakcyjnej.

Stawka ta może podlegać negocjacji w zależności od rodzaju nieruchomości i jej ceny.

Podstawowe dokumenty niezbędne do podpisania umowy pośrednictwa

 

Działka

 

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia,
 • wypis I mapa z ewidencji gruntów,
 • wyrys z mapy zasadniczej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dom

 

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia,
 • wypis i mapa z ewidencji gruntów i budynków,
 • odbiór techniczny budynku,
 • pozwolenie na użytkowanie.

Lokal mieszkalny stanowiący odrebną nieruchomość

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej świadczące o posiadanym prawie do lokalu (w przypadku gdy nie ma założonej księgi wieczystej).

Lokal użytkowy

 

 • dowód osobisty,
 • podstawa nabycia.